62/2006 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 124/2002 Sb., o převodech peněžních prostředků, elektronických platebních prostředcích a platebních systémech (zákon o platebním styku), ve znění zákona č. 257/2004 Sb., a další zákony

Částka: 026 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 8. března 2006 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 3. února 2006 Nabývá účinnosti: 8. března 2006
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 285/2009 Sb. s účinností od 1. listopadu 2009

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

 

62

ZÁKON
ze dne 3. února 2006,
kterým se mění zákon č. 124/2002 Sb., o převodech peněžních prostředků,
elektronických platebních prostředcích a platebních systémech (zákon o platebním styku),
ve znění zákona č. 257/2004 Sb., a další zákony

        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

 

ČÁST PRVNÍ

(Změna zákona o platebním styku

Čl. I  až Čl.III)

zrušena zákonem č. 285/2009 Sb. (účinnost: 1. listopadu 2009)

 

 

ČÁST DRUHÁ

Změna zákona o bankách

 

Čl. IV


        Zákon č.
21/1992 Sb., o bankách, ve znění zákona č. 264/1992 Sb., zákona č. 292/1993 Sb., zákona č. 156/1994 Sb., zákona č. 83/1995 Sb., zákona č. 84/1995 Sb., zákona č. 61/1996 Sb., zákona č. 306/1997 Sb., zákona č. 16/1998 Sb., zákona č. 127/1998 Sb., zákona č. 165/1998 Sb., zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 239/2001 Sb., zákona č. 319/2001 Sb., zákona č. 126/2002 Sb., zákona č. 453/2003 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 439/2004 Sb. a zákona č. 377/2005 Sb., se mění takto:

        1.  V § 2 odst.  1 se písmeno b) zrušuje a zároveň se zrušuje označení písmene a).

        2.  V § 2 se odstavec 2 zrušuje.

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o platebním styku
Čl. I  
Čl. II - Přechodné ustanovení
Čl. III  
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o bankách
Čl. IV  
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o České národní bance
Čl. V  
ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o podnikání na kapitálovém trhu
Čl. VI  
ČÁST PÁTÁ - Změna živnostenského zákona
Čl. VII  
ČÁST ŠESTÁ - Změna zákona o správě daní a poplatků
Čl. VIII  
ČÁST SEDMÁ - Změna zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
Čl. IX  
ČÁST OSMÁ - Změna zákona o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění
Čl. X  
ČÁST DEVÁTÁ - ÚČINNOST
Čl. XI  
Zavřít
MENU