57/2006 Sb.Zákon o změně zákonů v souvislosti se sjednocením dohledu nad finančním trhem

Částka: 024 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 8. března 2006 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 2. února 2006 Nabývá účinnosti: 1. dubna 2006
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 278/2009 Sb. s účinností od 1. ledna 2010

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

57


ZÁKON
ze dne 2. února 2006
o změně zákonů v souvislosti se sjednocením dohledu nad finančním trhem        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

 

ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky

 

Čl. I


        Zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění zákona č. 34/1970 Sb., zákona č. 60/1988 Sb., zákona č. 173/1989 Sb., zákonného opatření Předsednictva České národní rady č. 9/1990 Sb., zákona č. 126/1990 Sb., zákona č. 203/1990 Sb., zákona č. 288/1990 Sb., zákonného opatření Předsednictva České národní rady č. 305/1990 Sb., zákona č. 575/1990 Sb., zákona č. 173/1991 Sb., zákona č. 283/1991 Sb., zákona č. 19/1992 Sb., zákona č. 23/1992 Sb., zákona č. 103/1992 Sb., zákona č. 167/1992 Sb., zákona č. 239/1992 Sb., zákona č. 350/1992 Sb., zákona č. 474/1992 Sb., zákona č. 548/1992 Sb., zákona č. 358/1992 Sb., zákona č. 359/1992 Sb., zákona č. 21/1993 Sb., zákona č. 166/1993 Sb., zákona č. 285/1993 Sb., zákona č. 47/1994 Sb., zákona č. 89/1995 Sb., zákona č. 289/1995 Sb., zákona č. 135/1996 Sb., zákona č. 272/1996 Sb., zákona č. 152/1997 Sb., zákona č. 15/1998 Sb., zákona č. 148/1998 Sb., zákona č. 63/2000 Sb., zákona č. 130/2000 Sb., zákona č. 204/2000 Sb., zákona č. 365/2000 Sb., zákona č. 154/2000 Sb., zákona č. 239/2000 Sb., zákona č. 257/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 458/2000 Sb., zákona č. 256/2001 Sb., zákona č. 219/2002 Sb., zákona č. 13/2002 Sb., zákona č. 47/2002 Sb., zákona č. 517/2002 Sb., zákona č. 62/2003 Sb., zákona č. 162/2003 Sb., zákona č. 18/2004 Sb., zákona č. 362/2004 Sb., zákona č. 421/2004 Sb., zákona č. 499/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 587/2004 Sb., zákona č. 95/2005 Sb., zákona č. 127/2005 Sb. a zákona č. 290/2005 Sb., se mění takto:

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky
Čl. I  
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o Komisi pro cenné papíry
Čl. II  
Čl. III - Přechodná ustanovení
Čl. IV - Zmocnění
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o České národní bance
Čl. V  
Čl. VI - Přechodná ustanovení
Čl. VII - Zmocnění
ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o pojišťovnictví
Čl. VIII  
Čl. IX - Přechodná ustanovení
Čl. X - Zmocnění
ČÁST PÁTÁ - Změna zákona o penzijním připojištění se státním příspěvkem
Čl. XI  
Čl. XII - Přechodná ustanovení
Čl. XIII - Zmocnění
ČÁST ŠESTÁ - Změna zákona o spořitelních a úvěrních družstvech
Čl. XIV  
Čl. XV - Přechodná ustanovení
Čl. XVI - Zmocnění
ČÁST SEDMÁ - Změna zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti
Čl. XVII  
ČÁST OSMÁ - Změna zákona o daních z příjmů
Čl. XVIII  
ČÁST DEVÁTÁ - Změna zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla
Čl. XIX  
Čl. XX - Přechodná ustanovení
ČÁST DESÁTÁ - Změna zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí
Čl. XXI  
Čl. XXII - Přechodná ustanovení
Čl. XXIII - Zmocnění
ČÁST JEDENÁCTÁ - Změna zákona o pojistné smlouvě
Čl. XXIV  
ČÁST DVANÁCTÁ - Změna zákona o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu
Čl. XXV  
ČÁST TŘINÁCTÁ - Změna zákona o přestupcích
Čl. XXVI  
ČÁST ČTRNÁCTÁ - Změna zákona o finančním arbitrovi
Čl. XXVII  
ČÁST PATNÁCTÁ - Změna zákona o podnikání na kapitálovém trhu
Čl. XXVIII  
Čl. XXIX - Přechodná ustanovení
Čl. XXX - Zmocnění
ČÁST ŠESTNÁCTÁ - Změna zákona o dluhopisech
Čl. XXXI  
Čl. XXXII - Zmocnění
ČÁST SEDMNÁCTÁ - Změna zákona o kolektivním investování
Čl. XXXIII  
Čl. XXXIV - Přechodná ustanovení
Čl. XXXV - Zmocnění
ČÁST OSMNÁCTÁ - Změna zákona o zabezpečení prezidenta republiky po skončení funkce
Čl. XXXVI  
ČÁST DEVATENÁCTÁ - Změna služebního zákona
Čl. XXXVII  
ČÁST DVACÁTÁ - Změna zákona o Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových
Čl. XXXVIII  
ČÁST DVACÁTÁ PRVNÍ - Změna zákona o bankách
Čl. XXXIX  
Čl. XL - Zmocnění
ČÁST DVACÁTÁ DRUHÁ - Změna zákona o účetnictví
Čl. XLI  
ČÁST DVACÁTÁ TŘETÍ - Změna obchodního zákoníku
Čl. XLII  
ČÁST DVACÁTÁ ČTVRTÁ - Změna zákona o konkursu a vyrovnání
Čl. XLIII  
ČÁST DVACÁTÁ PÁTÁ - Změna občanského soudního řádu
Čl. XLIV  
ČÁST DVACÁTÁ ŠESTÁ - Změna zákona o mezinárodním právu soukromém a procesním
Čl. XLV  
ČÁST DVACÁTÁ SEDMÁ - Změna zákona o auditorech
Čl. XLVI  
ČÁST DVACÁTÁ OSMÁ - Změna zákona o územních finančních orgánech
Čl. XLVII  
ČÁST DVACÁTÁ DEVÁTÁ - Změna zákona o správních poplatcích
Čl. XLVIII  
ČÁST TŘICÁTÁ - Změna zákona o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon)
Čl. XLIX  
ČÁST TŘICÁTÁ PRVNÍ - Změna zákona o finančních konglomerátech
Čl. L  
Čl. LI - Přechodná ustanovení
ČÁST TŘICÁTÁ DRUHÁ - Změna exekučního řádu
Čl. LII  
ČÁST TŘICÁTÁ TŘETÍ - Změna občanského zákoníku
Čl. LIII  
ČÁST TŘICÁTÁ ČTVRTÁ - ÚČINNOST
Čl. LIV  
Zavřít
MENU