36/2006 Sb.Vyhláška o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu

Částka: 017 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 9. února 2006 Autor předpisu: Ministerstvo vnitra
Přijato: 31. ledna 2006 Nabývá účinnosti: 1. března 2006
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 154/2022 Sb. s účinností od 1. července 2022

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

36

 

VYHLÁŠKA
ze dne 31. ledna 2006
o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu

 

        Ministerstvo vnitra stanoví podle § 21 zákona č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování), (dále jen "zákon"):

 

§ 1

 

Seznam obecních úřadů, které provádějí vidimaci a legalizaci

 

        Seznam obecních úřadů, které provádějí vidimaci a legalizaci, je stanoven v příloze č. 1 k této vyhlášce.

 

§ 2

 

Vyznačení vidimace

 

        (1)  Vidimace se vyznačí na vidimované listině formou ověřovací doložky na každém listu. Neopatří-li ověřující osoba ověřovací doložkou každý list vidimované listiny, spojí tyto pevně do svazku sešitím, které se přelepí. Přelepka se opatří otiskem úředního razítka z obou stran tak, že část otisku úředního razítka je otištěna na vidimované listině. Vzor ověřovací doložky je stanoven v příloze č. 2 k této vyhlášce.

 

        (2)  Není-li na vidimované listině dostatek místa pro vyznačení ověřovací doložky, vyznačí se ověřovací doložka na samostatném listu papíru pevně spojeném s vidimovanou listinou způsobem uvedeným v odstavci  1, přičemž přelepka se opatří otiskem úředního razítka z obou stran tak, že část otisku úředního razítka je otištěna na vidimované listině.

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Seznam obecních úřadů, které provádějí vidimaci a legalizaci
§ 2 - Vyznačení vidimace
§ 3 - Vyznačení legalizace
§ 4 - Osvědčení o zkoušce
§ 5 - Ověřovací doložky
§ 6 - Vzor ověřovací knihy
§ 7 - Účinnost
Příloha č. 2 - OVĚŘOVACÍ DOLOŽKA PRO VIDIMACI
Příloha č. 3 - OVĚŘOVACÍ DOLOŽKA PRO LEGALIZACI
Příloha č. 4 - OVĚŘOVACÍ DOLOŽKA PRO LEGALIZACI ZA ÚČASTI SVĚDKŮ
Příloha č. 5 - OSVĚDČENÍ o úspěšném složení zkoušky
Příloha č. 6 - TISKOPIS OVĚŘOVACÍ KNIHY
Zavřít
MENU