61/2006 Sb.m.s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Správního ujednání mezi Ministerstvem vnitra České republiky a Spolkovým ministerstvem vnitra Rakouské republiky o praktických způsobech provádění nařízení Rady (ES) č. 343/2003 ze dne 18. února 2003, kterým se stanoví kritéria a postupy pro určení členského státu příslušného k posuzování žádosti o azyl podané státním příslušníkem třetí země v některém z členských států

Částka: 029 Druh předpisu: Sdělení
Rozeslána dne: 9. června 2006 Autor předpisu: Ministerstvo zahraničních věcí
Přijato: 9. prosince 2005 Nabývá účinnosti: 31. března 2006
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 22/2007 Sb.m.s. s účinností od 1. září 2006

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Text aktualizovaného znění je nyní ve zpracování. Pro jeho přednostní zpracování nás kontaktujte.
Zavřít
MENU