215/2005 Sb.Zákon o registračních pokladnách a o změně některých zákonů (zákon o registračních pokladnách)

Částka: 077 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 3. června 2005 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 3. května 2005 Nabývá účinnosti: 1. července 2005 s výjimkou
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 281/2009 Sb. s účinností od 1. ledna 2011

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

215

ZÁKON
ze dne 3. května 2005
o registračních pokladnách a o změně některých zákonů
(zákon o registračních pokladnách)

        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

(ZÁKON O REGISTRAČNÍCH POKLADNÁCH)

zrušena zákonem č. 261/2007 Sb. (účinnost: 1. ledna 2008)

 

ČÁST DRUHÁ

Změna živnostenského zákona

§ 24

zrušena zákonem č. 358/2005 Sb. (účinnost: 19. září 2005)

 

 

ČÁST TŘETÍ

(Změna zákona o správě daní a poplatků)


§ 25

zrušena zákonem č. 281/2009 Sb. (účinnost: 1. ledna 2011)

 

 

ČÁST ČTVRTÁ

Změna zákona o dani z přidané
hodnoty

 

§ 26

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - ZÁKON O REGISTRAČNÍCH POKLADNÁCH
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Vymezení pojmů
§ 3 - Evidence plateb na pokladně
§ 4 - Zvláštní tiskové výstupy
§ 5 - Certifikace typu pokladny
§ 6 - Náležitosti návrhu na udělení certifikace
§ 7 - Funkční a technické podmínky pokladny
§ 8 - Fiskální paměť
§ 9 - Zahájení provozu pokladny
§ 10 - Servisní kniha
§ 11 - Porucha provozu pokladny
§ 12 - Ukončení provozu pokladny
§ 13 - Výměna fiskální paměti
§ 14 - Povinnosti při změně vlastníka nebo uživatele pokladny
§ 15 - Autorizace servisního střediska
§ 16 - Činnost servisního střediska
§ 17 - Oprávnění kontrolních orgánů
§ 18 - Pořádková pokuta
§ 19 - Správní delikty
§ 20 - Společná ustanovení ke správním deliktům
§ 21 - Řízení
§ 22 - Tiskopisy a uzávěry
§ 23 - Přechodná a závěrečná ustanovení
ČÁST DRUHÁ - Změna živnostenského zákona
§ 24  
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o správě daní a poplatků
§ 25  
ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o dani z přidané hodnoty
§ 26  
ČÁST PÁTÁ - ÚČINNOST
§ 27  
Příloha č. 1 - OCHRANNÝ ZNAK - FISKÁLNÍ LOGOTYP
Příloha č. 2 - NÁLEŽITOSTI SERVISNÍ KNIHY REGISTRAČNÍ POKLADNY
Příloha č. 3 - NÁLEŽITOSTI UZÁVĚRY
Zavřít
MENU