213/2005 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 330/2003 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění nařízení vlády č. 637/2004 Sb., a nařízení vlády č. 469/2002 Sb., kterým se stanoví katalog prací a kvalifikační předpoklady a kterým se mění nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 076 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 30. května 2005 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 25. května 2005 Nabývá účinnosti: 1. července 2005 s výjimkou
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 223/2010 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2011
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 262/2006 Sb. s účinností od 1. ledna 2007

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

213

NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 25. května 2005,
kterým se mění nařízení vlády č. 330/2003 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách
a správě, ve znění nařízení vlády č. 637/2004 Sb., a nařízení vlády č. 469/2002 Sb., kterým se stanoví katalog
prací a kvalifikační předpoklady a kterým se mění nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců
ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů

        Vláda nařizuje podle § 23 odst.  1 písm.  b), c) a d) zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění zákona č. 40/1994 Sb., zákona č. 217/2000 Sb., zákona č. 563/2004 Sb. a zákona č. 626/2004 Sb.:

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna nařízení vlády č. 330/2003 Sb.
Čl. I  
ČÁST DRUHÁ - Změna nařízení vlády č. 469/2002 Sb.
Čl. II  
ČÁST TŘETÍ - ÚČINNOST
Čl. III  
Zavřít
MENU