168/2005 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Částka: 062 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 27. dubna 2005 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 23. března 2005 Nabývá účinnosti: 1. června 2005
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 329/2011 Sb. s účinností od 1. ledna 2012

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

 

168

ZÁKON
ze dne 23. března 2005,
kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů,
a některé další zákony

        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o státní sociální podpoře

 

Čl. I


        Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění zákona č. 137/1996 Sb., zákona č. 132/1997 Sb., zákona č. 242/1997 Sb., zákona č. 91/1998 Sb., zákona č. 158/1998 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., zákona č. 118/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 155/2000 Sb., zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 271/2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 125/2003 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 424/2003 Sb., zákona č. 438/2003 Sb., zákona č. 453/2003 Sb., zákona č. 53/2004 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 315/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 562/2004 Sb. a zákona č. 124/2005 Sb., se mění takto:

        1.  V § 40 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se slova "není-li dále stanoveno jinak.".

        2.  V § 40 se odstavce 3 a 4 včetně poznámky pod čarou č. 48 zrušují.

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o státní sociální podpoře
Čl. I  
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o nemocenském pojištění zaměstnanců
Čl. II  
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o důchodovém pojištění
Čl. III  
ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
Čl. IV  
ČÁST PÁTÁ - Změna zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
Čl. V  
ČÁST ŠESTÁ - Změna zákona o veřejném zdravotním pojištění
Čl. VI  
ČÁST SEDMÁ - Změna zákona o sociálním zabezpečení
Čl. VII  
ČÁST OSMÁ - Změna zákona o zaměstnanosti
Čl. VIII  
ČÁST DEVÁTÁ - ÚČINNOST
Čl. IX  
Zavřít
MENU