125/2005 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 120/2002 Sb., o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 186/2004 Sb., a některé další zákony

Částka: 042 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 30. března 2005 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 22. února 2005 Nabývá účinnosti: 1. dubna 2005
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 324/2016 Sb. s účinností od 18. října 2016

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

 

125

ZÁKON
ze dne 22. února 2005,
kterým se mění zákon č. 120/2002 Sb.,
o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh a o změně
některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 186/2004 Sb., a některé další zákony


        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

(Změna zákona o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh

 

Čl. I)


zrušena zákonem č. 324/2016 Sb. (účinnost: 18. října 2016)

 

 

ČÁST DRUHÁ

(Změna zákona o chemických látkách
a chemických přípravcích

 

Čl. II)

 

zrušena zákonem č. 350/2011 Sb. (účinnost: 1. ledna 2012)

 

 

ČÁST TŘETÍ

Změna zákona o ochraně veřejného zdraví

 

Čl. III


        Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 254/2001 Sb., zákona č. 274/2001 Sb., zákona č. 13/2002 Sb., zákona č. 76/2002 Sb., zákona č. 86/2002 Sb., zákona č. 120/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 274/2003 Sb., zákona č. 356/2003 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 167/2004 Sb., zákona č. 326/2004 Sb. a zákona č. 562/2004 Sb., se mění takto:

 

        1.  V § 44a odstavec 6 zní:

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh
Čl. I  
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o chemických látkách a chemických přípravcích
Čl. II  
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o ochraně veřejného zdraví
Čl. III  
ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta
Čl. IV  
ČÁST PÁTÁ - Změna zákona o nelékařských zdravotnických povoláních
Čl. V  
ČÁST ŠESTÁ - ÚČINNOST
Čl. VI  
Zavřít
MENU