94/2005 Sb.Zákon o zrušení Státního fondu pro zúrodnění půdy, o změně zákona č. 95/1999 Sb., o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby a o změně zákona č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a o změně zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 028 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 28. února 2005 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 21. ledna 2005 Nabývá účinnosti: 28. února 2005 s výjimkou
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 503/2012 Sb. s účinností od 1. ledna 2013

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

 

94

ZÁKON
ze dne 21. ledna 2005
o zrušení Státního fondu pro zúrodnění půdy, o změně zákona č. 95/1999 Sb., o podmínkách převodu
zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby a o změně zákona č. 569/1991 Sb.,
o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 357/1992 Sb.,
o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů,
ve znění pozdějších předpisů, a o změně zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství,
ve znění pozdějších předpisů

        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

Zákon o zrušení Státního fondu
pro zúrodnění půdy

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Zákon o zrušení Státního fondu pro zúrodnění půdy
§ 1  
§ 2  
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby
§ 3  
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o zemědělství
§ 4  
ČÁST ČTVRTÁ - ÚČINNOST
§ 5  
Zavřít
MENU