75/2005 Sb.Nařízení vlády o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků

Částka: 021 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 21. února 2005 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 26. ledna 2005 Nabývá účinnosti: 21. února 2005
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 195/2019 Sb. s účinností od 1. září 2019

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

75

 

NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 26. ledna 2005
o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické
a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků        Vláda nařizuje podle § 23 odst.  5 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů:

 

§ 1

 

Rozsah působnosti

 

        Toto nařízení se vztahuje na pedagogické pracovníky1) škol a školských zařízení (dále jen "škola") zřizovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen "ministerstvo"), krajem, obcí a dobrovolným svazkem obcí, jehož předmětem činnosti jsou úkoly v oblasti školství.

 

Rozsah hodin přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti

 

§ 2

 

        (1)  Rozsah hodin přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti (dále jen "přímá pedagogická činnost") je stanoven v příloze k tomuto nařízení.

 

        (2)  Učiteli vyučujícímu všechny předměty v ročníku, ve kterém je počet hodin podle schválených školních vzdělávacích programů2) nižší než počet hodin přímé pedagogické činnosti stanovené v příloze k tomuto nařízení, stanoví ředitel školy týdenní rozsah přímé pedagogické činnosti podle schváleného školního vzdělávacího programu.

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Rozsah působnosti
§ 2 - Rozsah hodin přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti
§ 3  
§ 4 - Počet tříd rozhodný pro stanovení přímé pedagogické činnosti
§ 5 - Společná ustanovení
§ 6 - Účinnost
Příloha - Týdenní rozsah přímé pedagogické činnosti
Zavřít
MENU