33/2005 Sb.Vyhláška o jazykových školách s právem státní jazykové zkoušky a státních jazykových zkouškách

Částka: 006 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 13. ledna 2005 Autor předpisu: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Přijato: 6. ledna 2005 Nabývá účinnosti: 13. ledna 2005 s výjimkou
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 423/2020 Sb. s účinností od 23. října 2020

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

33

VYHLÁŠKA
ze dne 6. ledna 2005
o jazykových školách s právem státní jazykové zkoušky a státních jazykových zkouškách

        Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle § 112 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon):

 

§ 1

 

Organizace vzdělávání v jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky

 

        (1)  Jazykovou školu s právem státní jazykové zkoušky (dále jen "jazyková škola") lze členit na oddělení jednotlivých jazyků nebo oddělení příbuzných jazyků.

 

        (2)  Organizační formou výuky v jazykové škole je kurz. Kurz lze členit na skupiny. Nejvyšší počet žáků ve skupině je 18.

 

        (3)  V jazykové škole lze zřizovat

 

a)   základní kurz k osvojení základů jazyka v celkovém rozsahu 420 vyučovacích hodin,

b)   střední kurz k prohloubení a rozšíření znalostí jazyka v celkovém rozsahu 280 až 315 vyučovacích hodin,

c)    přípravné kurzy ke státním jazykovým zkouškám,

d)   konverzační kurzy,

e)   speciální kurzy, jejichž obsah a rozsah je určen školním vzdělávacím programem stanoveným jazykovou školou.

 

        (4)  Jazyková škola stanoví a zveřejňuje nabídku kurzů, kritéria pro přijetí a termíny zápisu do jednotlivých kurzů.

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Organizace vzdělávání v jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky
§ 2 - Hodnocení výsledků vzdělávání v jazykové škole
§ 3 - Úplata za vzdělávání
§ 4 - Státní jazykové zkoušky
§ 5 - Zkušební období, přihlášky ke státním jazykovým zkouškám
§ 6 - Úplata za státní jazykové zkoušky
§ 7 - Komise pro státní jazykové zkoušky a zkušební komise pro jednotlivé jazyky
§ 8 - Společná ustanovení o státních jazykových zkouškách
§ 9 - Přechodné ustanovení
§ 10 - Zrušovací ustanovení
§ 11 - Účinnost
Příloha - ZKUŠEBNÍ ŘÁD pro státní jazykové zkoušky v jazykových školách
Zavřít
MENU