15/2005 Sb.Vyhláška, kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy

Částka: 004 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 11. ledna 2005 Autor předpisu: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Přijato: 27. prosince 2004 Nabývá účinnosti: 11. ledna 2005
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 405/2020 Sb. s účinností od 15. října 2020

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

15

VYHLÁŠKA
ze dne 27. prosince 2004,
kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů a výročních zpráv

 

        Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen "ministerstvo") stanoví podle § 11 a § 12 odst.  2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon):

ČÁST PRVNÍ

 

DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJE VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY ČESKÉ REPUBLIKY A DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJE VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY V KRAJI

 

§ 1

 

Rámcová struktura a obsah dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy

 

        (1)  Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy (dále jen „dlouhodobý záměr“) stanovuje strategické směry rozvoje vzdělávání a vzdělávací soustavy zejména z těchto základních hledisek:

 

a)   celoživotní učení,

b)   zlepšení kvality a efektivity systémů vzdělávání a vzdělávací soustavy,

c)    usnadnění rovného přístupu ke vzdělávání pro všechny,

d)   udržitelný rozvoj,

e)   vzdělanostní úroveň obyvatelstva, demografie, trh práce, zaměstnanost, sociální soudržnost.

 

        (2)  Dlouhodobý záměr obsahuje vždy:

 

a)   vyhodnocení dosaženého stavu navazující na předchozí dlouhodobý záměr z hlediska obsahových a kvantitativních cílů a prioritních úkolů,

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJE VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY ČESKÉ REPUBLIKY A DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJE VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY V KRAJI
§ 1 - Rámcová struktura dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy
§ 2 - Obsah dlouhodobého záměru
§ 3 - Termíny předkládání a zveřejňování dlouhodobého záměru
ČÁST DRUHÁ - VÝROČNÍ ZPRÁVA O STAVU A ROZVOJI VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY V KRAJI
§ 4 - Rámcová struktura výroční zprávy o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v kraji
§ 5 - Obsah výroční zprávy
§ 6 - Termíny předkládání výroční zprávy v kraji
ČÁST TŘETÍ - VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY
§ 7 - Obsah a zpracování výroční zprávy o činnosti školy
ČÁST ČTVRTÁ - VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY
§ 8 - Rámcová struktura vlastního hodnocení školy a kritéria vlastního hodnocení školy
§ 9 - Pravidla a termíny vlastního hodnocení školy
§ 10 - Účinnost
Zavřít
MENU