14/2005 Sb.Vyhláška o předškolním vzdělávání

Částka: 004 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 11. ledna 2005 Autor předpisu: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Přijato: 29. prosince 2004 Nabývá účinnosti: 11. ledna 2005
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 196/2019 Sb. s účinností od 1. září 2019

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

14

 

VYHLÁŠKA
ze dne 29. prosince 2004
o předškolním vzdělávání

        Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle § 23 odst.  3, § 29 odst. 2, § 35 odst.  2, § 123 odst. 5 a § 161c odst. 2 písm. c) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 383/2005 Sb., zákona č. 49/2009 Sb., zákona č. 472/2011 Sb., zákona č. 178/2016 Sb. a zákona č. 101/2017 Sb.:

 

§ 1

 

Podrobnosti o podmínkách provozu mateřské školy

 

        (1)  Mateřská škola spolupracuje se zákonnými zástupci dětí a dalšími fyzickými a právnickými osobami s cílem vyvíjet aktivity a organizovat činnosti ve prospěch rozvoje dětí a prohloubení vzdělávacího a výchovného působení mateřské školy, rodiny a společnosti.

 

        (2)  Zřizovat lze mateřské školy s celodenním, polodenním a internátním provozem, s výjimkou lesní mateřské školy, kterou lze zřídit pouze s celodenním a polodenním provozem.

 

        (3)  Mateřská škola s celodenním provozem poskytuje dětem vzdělávání déle než 6,5 hodiny denně, nejdéle však 12 hodin denně. Lesní mateřská škola s celodenním provozem poskytuje dětem vzdělávání déle než 6,5 hodiny denně, nejdéle však 9 hodin denně.

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Podmínky provozu a organizace mateřské školy
§ 2 - Počty přijatých dětí ve třídách mateřské školy
§ 3 - Organizace provozu mateřské školy v měsících červenci a srpnu
§ 4 - Stravování dětí
§ 5 - Péče o zdraví a bezpečnost dětí
§ 6 - Úplata za předškolní vzdělávání v mateřské škole, kterou zřizuje stát, kraj, obec nebo svazek obcí
§ 7 - Přechodné ustanovení
§ 8 - Zrušovací ustanovení
§ 9 - Účinnost
Zavřít
MENU