33/2005 Sb.m.s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se doplňují sdělení č. 159/1997 Sb., č. 186/1998 Sb., č. 54/1999 Sb., č. 93/2000 Sb. m. s., č. 6/2002 Sb. m. s., č. 65/2003 Sb. m. s. a č. 77/2004 Sb. m. s. o vyhlášení přijetí změn a doplňků "Přílohy A - Všeobecná ustanovení týkající se nebezpečných látek a předmětů" a "Přílohy B - Ustanovení o dopravních prostředcích a o přepravě" Evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR)

Částka: 016 Druh předpisu: Sdělení
Rozeslána dne: 22. března 2005 Autor předpisu: Ministerstvo zahraničních věcí
Přijato: Nabývá účinnosti: 1. ledna 2005
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 17/2011 Sb.m.s. Pozbývá platnosti: 30. června 2011
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 14/2007 Sb.m.s. s účinností od 1. ledna 2007

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Text aktualizovaného znění je nyní ve zpracování. Pro jeho přednostní zpracování nás kontaktujte.
Zavřít
MENU