589/2004 Sb.Vyhláška o úhradách léčiv a potravin pro zvláštní lékařské účely

Částka: 202 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 3. prosince 2004 Autor předpisu: Ministerstvo zdravotnictví
Přijato: 23. listopadu 2004 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2005
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 532/2005 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2006
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 337/2005 Sb. s účinností od 1. října 2005

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

589

VYHLÁŠKA
ze dne 23. listopadu 2004
o úhradách léčiv a potravin pro zvláštní lékařské účely

        Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 15 odst.  10 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 438/2004 Sb., (dále jen "zákon"):

§ 1

        Tato vyhláška stanoví:

       a) léčivé přípravky, včetně individuálně připravovaných léčivých přípravků, radiofarmak a transfúzních přípravků, a potraviny pro zvláštní lékařské účely plně hrazené z prostředků veřejného zdravotního pojištění (dále jen "zdravotní pojištění"), obsahující léčivé látky ze skupin léčivých látek podle přílohy č. 2 zákona, uvedené v příloze č. 1 k této vyhlášce,
       b) výši úhrad léčivých látek ze skupin léčivých látek podle přílohy č. 2 zákona uvedenou v příloze č. 1 k této vyhlášce,
       c) výši úhrad potravin pro zvláštní lékařské účely obsahující léčivé látky ze skupin léčivých látek podle přílohy č. 2 zákona uvedenou v příloze č. 1 k této vyhlášce,
       d) omezení a symboly stanovující podmínky předepisování léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely hrazených ze zdravotního pojištění, včetně omezení a symbolů pro používání léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely při poskytování zdravotní péče na specializovaných pracovištích uvedené v příloze č. 2 k této vyhlášce.

. . .

Obsah předpisu:
§ 1  
§ 2  
§ 3  
Příloha č. 1 - Léčivé přípravky, včetně individuálně připravovaných léčivých přípravků, radiofarmak a transfúzních přípravků, a potraviny pro zvláštní lékařské účely plně hrazené ze zdravotního pojištění, výše úhrad léčivých látek a výše úhrad potravin pro zvláštní lékařské účely část A
Příloha č. 2 - Omezení a symboly stanovující podmínky předepisování léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely hrazených ze zdravotního pojištění
Zavřít
MENU