586/2004 Sb.Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon)

Částka: 201 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 29. listopadu 2004 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 4. listopadu 2004 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2005
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 250/2016 Sb. s účinností od 1. července 2017

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

586

 

ZÁKON
ze dne 4. listopadu 2004,

kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon)

 

        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

 

ČÁST PRVNÍ

(Změna zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích)

Čl. I

zrušena zákonem č. 250/2016 Sb. (účinnost: 1. července 2017)

 

 

ČÁST DRUHÁ

(Změna zákona č. 238/2000 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů

Čl. II)

zrušena zákonem  č. 320/2015 Sb. (účinnost: 1. ledna 2016)

 

 

ČÁST TŘETÍ

Změna zákona č. 128/2002 Sb., kterým se mění

zákon č. 218/1999 Sb., o rozsahu branné povinnosti a o vojenských správních úřadech (branný zákon), ve znění zákona č. 238/2000 Sb., zákon č. 220/1999 Sb., o průběhu základní nebo náhradní služby a vojenských cvičení a o některých právních poměrech vojáků v záloze, a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

Čl. III

        V zákoně č. 128/2002 Sb., kterým se mění zákon č. 218/1999 Sb., o rozsahu branné povinnosti a o vojenských správních úřadech (branný zákon), ve znění zákona č. 238/2000 Sb., zákon č. 220/1999 Sb., o průběhu základní nebo náhradní služby a vojenských cvičení a o některých právních poměrech vojáků v záloze, a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, se část první zrušuje.

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích
Čl. I  
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona č. 238/2000 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů
Čl. II  
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona č. 128/2002 Sb., kterým se mění zákon č. 218/1999 Sb., o rozsahu branné povinnosti a o vojenských správních úřadech (branný zákon), ve znění zákona č. 238/2000 Sb., zákon č. 220/1999 Sb., o průběhu základní nebo náhradní služby a vojenských cvičení a o některých právních poměrech vojáků v záloze, a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
Čl. III  
ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon)
Čl. IV  
ČÁST PÁTÁ - Změna zákona č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů
Čl. V  
ČÁST ŠESTÁ - Změna zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů
Čl. VI  
ČÁST SEDMÁ - ÚČINNOST
Čl. VII  
Zavřít
MENU