562/2004 Sb.Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím školského zákona

Částka: 190 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 10. listopadu 2004 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 24. září 2004 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2005
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 264/2006 Sb. s účinností od 1. ledna 2007

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

562

ZÁKON
ze dne 24. září 2004,
kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím školského zákona

        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o hospodářském zabezpečení církví a náboženských společností státem

 

Čl. I


        V zákoně č. 218/1949 Sb., o hospodářském zabezpečení církví a náboženských společností státem, ve znění zákona č. 88/1950 Sb., zákona č. 16/1990 Sb., zákona č. 165/1992 Sb., zákona č. 522/1992 Sb. a zákona č. 3/2002 Sb., se § 5 zrušuje.

 

ČÁST DRUHÁ
(Změna zákoníku práce

Čl. II)


zrušena zákonem č. 264/2006 Sb. (účinnost: 1. ledna 2007)

 

ČÁST TŘETÍ

Změna zákona o důchodovém pojištění

 

Čl. III


        Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění zákona č. 134/1997 Sb., zákona č. 289/1997 Sb., zákona č. 224/1999 Sb., zákona č. 18/2000 Sb., zákona č. 118/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 220/2000 Sb., zákona č. 116/2001 Sb., zákona č. 188/2001 Sb., zákona č. 353/2001 Sb., zákona č. 198/2002 Sb., zákona č. 263/2002 Sb., zákona č. 264/2002 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 424/2003 Sb., zákona č. 425/2003 Sb. a zákona č. 85/2004 Sb., se mění takto:

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o hospodářském zabezpečení církví a náboženských společností státem
Čl. I  
ČÁST DRUHÁ - Změna zákoníku práce
Čl. II  
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o důchodovém pojištění
Čl. III  
ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech
Čl. IV  
ČÁST PÁTÁ - Změna zákona o daních z příjmů
Čl. V  
ČÁST ŠESTÁ - Změna zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 1994 a o změně a doplnění některých zákonů
Čl. VI  
ČÁST SEDMÁ - Změna zákona o státní statistické službě
Čl. VII  
ČÁST OSMÁ - Změna zákona o státní sociální podpoře
Čl. VIII  
ČÁST DEVÁTÁ - Změna zákona o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách)
Čl. IX  
ČÁST DESÁTÁ - Změna zákona o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením
Čl. X  
ČÁST JEDENÁCTÁ - Změna zákona o změně a zrušení některých zákonů souvisejících se zákonem o krajích, zákonem o obcích, zákonem o okresních úřadech a zákonem o hlavním městě Praze
Čl. XI  
ČÁST DVANÁCTÁ - Změna zákona o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů
Čl. XII  
ČÁST TŘINÁCTÁ - Změna zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
Čl. XIII  
ČÁST ČTRNÁCTÁ - Změna zákona o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech)
Čl. XIV  
ČÁST PATNÁCTÁ - Změna zákona o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů
Čl. XV  
ČÁST ŠESTNÁCTÁ - ÚČINNOST
Čl. XVI  
Zavřít
MENU