537/2004 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu a o změně zákona č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/1998 Sb., a zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o zbraních), ve znění pozdějších předpisů

Částka: 184 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 22. října 2004 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 29. července 2004 Nabývá účinnosti: 22. října 2004
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 41/2009 Sb. s účinností od 1. ledna 2010

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

 

537

ZÁKON
ze dne 29. července 2004,
kterým se mění zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů,
a zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu a o změně zákona č. 156/2000 Sb.,
o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně
zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních),
ve znění zákona č. 13/1998 Sb., a zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích,
ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání
(živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o zbraních),
ve znění pozdějších předpisů

        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna trestního zákona
Čl. I  
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o zbraních
Čl. II  
ČÁST TŘETÍ - ÚČINNOST
Čl. III  
Zavřít
MENU