515/2004 Sb.Nařízení vlády o hmotné podpoře na vytváření nových pracovních míst a hmotné podpoře rekvalifikace nebo školení zaměstnanců v rámci investičních pobídek

Částka: 178 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 1. října 2004 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 21. září 2004 Nabývá účinnosti: 1. října 2004
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 299/2019 Sb. s účinností od 1. prosince 2019

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

515

NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 21. září 2004
o hmotné podpoře na vytváření nových pracovních míst a hmotné podpoře rekvalifikace
nebo školení zaměstnanců v rámci investičních pobídek

        Vláda nařizuje podle § 111 odst.  12 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, (dále jen "zákon"):

 

§ 1

 

         (1)  Výše hmotné podpory zaměstnavateli na vytváření nových pracovních míst v rámci investičních pobídek v případě investiční akce v technologickém centru činí 200 000 Kč na jedno nové pracovní místo zřízené v územní oblasti1); na vytváření nových pracovních míst v hlavním městě Praze se podpora neposkytuje.

 

         (2)  Hmotná podpora zaměstnavateli na vytváření nových pracovních míst v rámci investičních pobídek v případě investiční akce ve výrobě se poskytuje, pokud průměrný podíl nezaměstnaných osob v územní oblasti1) dosáhne alespoň výše 7,5 %, a její výše činí

 

a)   300 000 Kč na jedno nové pracovní místo zřízené ve zvýhodněné průmyslové zóně schválené vládou podle zákona o investičních pobídkách,

b)   200 000 Kč na jedno nové pracovní místo zřízené v územní oblasti1) s podílem nezaměstnaných osob nejméně o 50 % vyšším, než je průměrný podíl nezaměstnaných osob v České republice.

c)   zrušeno nařízení vlády č. č. 299/2019 Sb. (účinnost: 1. prosince 2019)

. . .

Obsah předpisu:
§ 1  
§ 2  
§ 3  
§ 4  
§ 5  
§ 6  
Zavřít
MENU