437/2004 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a o omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění zákona č. 521/2002 Sb., a zákon č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách

Částka: 144 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 26. července 2004 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 24. června 2004 Nabývá účinnosti: 26. července 2004
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 138/2006 Sb. s účinností od 1. července 2006

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

437

ZÁKON
ze dne 24. června 2004,
kterým se mění zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),
ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a o omezování znečištění,
o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci),
ve znění zákona č. 521/2002 Sb., a zákon č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách

        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

 

Čl. I


        Zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zákona č. 103/1990 Sb., zákona č. 425/1990 Sb., zákona č. 262/1992 Sb., zákona č. 43/1994 Sb., zákona č. 19/1997 Sb., zákona č. 83/1998 Sb., nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 95/2000 Sb., nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 96/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 151/2000 Sb., zákona č. 239/2000 Sb., zákona č. 59/2001 Sb., zákona č. 254/2001 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 405/2002 Sb., zákona č. 422/2002 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 218/2004 Sb. a nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 300/2004 Sb., se mění takto:

        1.  V § 14 odst.  3 se písmena a) a b) zrušují.

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ  
Čl. I  
Čl. II - Přechodná ustanovení
ČÁST DRUHÁ  
Čl. III - Změna zákona o integrované prevenci
ČÁST TŘETÍ  
Čl. IV - Změna zákona o veřejných zakázkách
ČÁST ČTVRTÁ  
Čl. V - Účinnost
Zavřít
MENU