422/2004 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 138 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 19. července 2004 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 10. června 2004 Nabývá účinnosti: 1. září 2004
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 375/2011 Sb. s účinností od 1. dubna 2012

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

 

422

ZÁKON
ze dne 10. června 2004,
kterým se mění zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů,
ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění,
ve znění pozdějších předpisů


        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

(Změna zákona o péči o zdraví lidu

Čl. I)

zrušena zákonem č. 375/2011 Sb. (účinnost: 1. dubna 2012)

 

 

ČÁST DRUHÁ

Změna zákona o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů

 

Čl. II


        Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 578/2002 Sb. a zákona č. 165/2004 Sb., se mění takto:

 

        1.  § 14 včetně poznámek pod čarou č. 4a), 5) a 6) zní:

"§ 14


        (1)  Do knihy narození se zapisuje

 

a)   jméno, popřípadě jména a příjmení dítěte,

b)   den, měsíc a rok narození dítěte,

c)    rodné číslo, místo narození a pohlaví dítěte,

d)   jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě rodná příjmení, data a místa narození, rodná čísla, státní občanství a místo trvalého pobytu rodičů,

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o péči o zdraví lidu
Čl. I  
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů
Čl. II  
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o veřejném zdravotním pojištění
Čl. III  
ČÁST ČTVRTÁ - ÚČINNOST
Čl. IV  
Zavřít
MENU