396/2004 Sb.Nařízení vlády o postupech, obsahu a formě informace o výskytu nebezpečných nepotravinářských výrobků

Částka: 130 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 7. července 2004 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 2. června 2004 Nabývá účinnosti: 7. července 2004
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 175/2010 Sb. s účinností od 4. června 2010

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

 

396

NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 2. června 2004
o postupech, obsahu a formě informace o výskytu nebezpečných nepotravinářských výrobků

        Vláda nařizuje podle § 9 odst.  4 zákona č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků a o změně některých zákonů, a zákona č. 277/2003 Sb.:

 

§ 1


Základní ustanovení


        Ministerstvo průmyslu a obchodu a orgány dozoru1) postupují při výskytu nebezpečného nepotravinářského výrobku2) v souladu s pokyny Komise Evropských společenství3) (dále jen „pokyny Komise“). Orgány dozoru oznamují Ministerstvu průmyslu a obchodu prostřednictvím pouze jednoho kontaktního místa informace o výskytu nebezpečného nepotravinářského výrobku, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však ve lhůtách stanovených v příloze k tomuto nařízení.

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Základní ustanovení
§ 2 - Obsah a forma informace
§ 3 - Účinnost
Příloha č. 1 - Lhůty pro oznamování informací orgány dozoru
Příloha č. 2 - FORMULÁŘ OZNÁMENÍ za použití článku 11 směrnice 2001/95/ES za použití článku 12 směrnice 2001/95/ES vyžadující rychlý zásah členských států
Příloha č. 3 - FORMULÁŘ OZNÁMENÍ PRO HRAČKY
Příloha č. 4 - REAKCE NA OZNÁMENÍ
Zavřít
MENU