335/2004 Sb.Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o zacházení s některými pyrotechnickými výrobky

Částka: 107 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 31. května 2004 Autor předpisu: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Přijato: 14. května 2004 Nabývá účinnosti: 1. července 2004
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 273/2023 Sb. s účinností od 14. září 2023

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

 

335

VYHLÁŠKA
ze dne 14. května 2004,
kterou se provádějí některá ustanovení zákona o ověřování střelných zbraní a střeliva

        Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle § 24 zákona č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní a střeliva, ve znění zákona č. 227/2003 Sb., zákona č. 148/2010 Sb. a zákona č. 206/2015 Sb., k provedení § 6 odst.  1 písm. c), § 7 a 8, § 8a odst.  4, § 10 odst.  1 písm.  c), § 11a odst.  2, § 15 odst.  2 a 3, § 16 odst.  1 písm.  d), § 16 odst.  2 písm.  a), § 17a, § 18 odst.  2, § 18 odst.  3 písm.  a), § 19 odst.  3 a 6, § 19a odst.  3 a § 20 odst.  1:

 

§ 1

 

Předmět úpravy

 

        Tato vyhláška zapracovává příslušný předpis Evropské unie9) a zároveň upravuje

 

a)   podrobnosti o postupu Českého úřadu pro zkoušení zbraní a střeliva (dále jen "úřad") při ověřování stanovených střelných zbraní, stanoveného střeliva (dále jen "kontrolované výrobky"),

b)   postup úřadu při kontrole označení kontrolovaných výrobků identifikačními údaji a rozsah kontrolovaných identifikačních údajů,

c)    rozsah technické a průvodní dokumentace,

d)   vzory zkušebních značek a dalších značek používaných úřadem a uznaných v České republice,

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Postup při homologaci stanovených střelných zbraní
§ 3 - Postup při kusovém ověřování stanovených střelných zbraní
§ 4 - Postup při opakovaném kusovém ověřování stanovených střelných zbraní
§ 5 - Postup při typové kontrole stanoveného střeliva
§ 6 - Postup při ověřování pyrotechnických výrobků
§ 7 - Technická a průvodní dokumentace
§ 8 - Označování zkušebními značkami
§ 9 - Úplata
§ 10 - Služební průkaz
§ 11 - Přechodná ustanovení
§ 12 - Zrušovací ustanovení
§ 13 - Účinnost
Příloha č. 1 - Stanovené technické požadavky při kusovém ověřování stanovené střelné zbraně
Příloha č. 2 - I. Stanovené technické požadavky a minimální počty vzorků pyrotechnických výrobků při jejich ověřování II. Zkouška k určení charakteristiky detonující - nedetonující III. Zjištění a ověření hmotnosti pyrotechnických složí a výbušnin
Příloha č. 3 - ZKUŠEBNÍ ZNAČKY STANOVENÝCH STŘELNÝCH ZBRANÍ, STANOVENÉHO STŘELIVA A PYROTECHNICKÝCH VÝROBKŮ
Příloha č. 4 - Úplaty (vyjádřené v Kč) za odborné činnosti související se zkoušením střelných zbraní, střeliva, pyrotechnických výrobků, výbušných předmětů a pomůcek pro jejich používání a se zkoušením balisticky odolných materiálů a konstrukcí
Příloha č. 5 - Vzor služebního průkazu zaměstnance Českého úřadu pro zkoušení zbraní a střeliva
Příloha č. 6 - Počet kusů střeliva předkládaného k ověřování
Zavřít
MENU