254/2004 Sb.Zákon o omezení plateb v hotovosti

Částka: 083 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 30. dubna 2004 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 13. dubna 2004 Nabývá účinnosti: 1. července 2004
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 183/2017 Sb. s účinností od 1. července 2017

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

254

 

ZÁKON

ze dne 13. dubna 2004
o omezení plateb v hotovosti

 

        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

ZÁKON O OMEZENÍ PLATEB V HOTOVOSTI


§ 1

 

Účel zákona

 

        Tento zákon určuje, kdy jsou fyzické i právnické osoby (dále jen "osoby") povinny provést platbu prostřednictvím osoby oprávněné poskytovat platební služby nebo provozovatele poštovních služeb formou poštovního poukazu osoby oprávněné poskytovat platební služby (dále jen "peněžní ústav"), a upravuje kontrolu dodržování této povinnosti.

 

§ 2

 

Vymezení pojmů

 

        (1)  Pro účely tohoto zákona se rozumí

 

a)   platbou předání nebo převedení peněžních prostředků poskytovatelem platby příjemci platby,

b)   bezhotovostní platbou platba provedená převodem peněžních prostředků na území České republiky prostřednictvím peněžního ústavu v české nebo cizí měně nebo převodem peněžních prostředků prostřednictvím peněžního ústavu v české nebo cizí měně z území České republiky na území jiného státu.

 

        (2)  Za platbu se pro účely tohoto zákona nepovažuje

 

a)   vložení peněžních prostředků v hotovosti na účet u peněžního ústavu a jejich výběr z účtu u peněžního ústavu,

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - ZÁKON O OMEZENÍ PLATEB V HOTOVOSTI
§ 1 - Účel zákona
§ 2 - Vymezení pojmů
§ 3 - Bezhotovostní platby
§ 4  
§ 5 - Kontrola a správní delikty
§ 6  
§ 7 - Přechodné ustanovení
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o správě daní a poplatků
§ 8  
ČÁST TŘETÍ - ÚČINNOST
§ 9  
Zavřít
MENU