185/2004 Sb.Zákon o Celní správě České republiky

Částka: 062 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 23. dubna 2004 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 1. dubna 2004 Nabývá účinnosti: 1. května 2004 s výjimkou
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 17/2012 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2013
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 375/2011 Sb. s účinností od 1. dubna 2012

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

185

ZÁKON
ze dne 1. dubna 2004
o Celní správě České republiky

        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

 

§ 1

 

Celní správa České republiky

 

        (1)  Zřizuje se Generální ředitelství cel se sídlem v Praze jako správní úřad pro oblast celnictví s celostátní územní působností; je podřízeno Ministerstvu financí.

 

        (2)  Dalšími správními úřady pro oblast celnictví jsou celní ředitelství a celní úřady.

 

        (3)  Územní působnost celních ředitelství zřízených podle dosavadních právních předpisů je vymezena v příloze č. 1.

 

        (4)  Územní působnost celních úřadů zřízených podle dosavadních právních předpisů je uvedena v příloze č. 2.

 

        (5)  Zřizují se nové celní úřady, jejichž názvy a územní působnost jsou uvedeny v příloze č. 3.

 

        (6)  Celní úřady zřízené podle dosavadních právních předpisů uvedené v příloze č. 4 se zrušují.

 

        (7)  Generální ředitelství cel, celní ředitelství a celní úřady tvoří Celní správu České republiky (dále jen "celní správa") jako soustavu celních orgánů. Celní správa je bezpečnostním sborem. V čele celní správy je generální ředitel Generálního ředitelství cel ustanovený podle § 3 odst.  1 (dále jen "generální ředitel").

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Celní správa České republiky
§ 2 - Vymezení základních pojmů
§ 3 - Generální ředitelství cel
§ 4 - Celní ředitelství
§ 5 - Celní úřad
§ 6 - Přechodná ustanovení
§ 7 - Účinnost
Příloha č. 1 - Územní působnost celních ředitelství
Příloha č. 2 - Územní působnost celních úřadů zřízených podle dosavadních právních předpisů
Příloha č. 3 - Územní působnost celních úřadů zřízených tímto zákonem
Příloha č. 4 - Zrušené celní úřady a nástupnické celní úřady určené k dokončení správních řízení
Zavřít
MENU