165/2004 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 057 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 16. dubna 2004 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 18. března 2004 Nabývá účinnosti: 16. dubna 2004
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 312/2013 Sb. s účinností od 1. ledna 2014

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

165

ZÁKON
ze dne 18. března 2004,
kterým se mění zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně
některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I


        Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 578/2002 Sb., se mění takto:

        1.  V § 2 se na konci textu odstavce 2 doplňují slova " , nedojde-li ke změnám v územním členění státu k jinému datu".

        2.  V § 4 odstavec 1 zní:

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II - Přechodná ustanovení
Čl. III  
Zavřít
MENU