427/2003 Sb.Zákon, kterým se pro rok 2004 stanoví mimořádné opatření při určování výše platu a některých náhrad výdajů spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů, poslanců Evropského parlamentu, soudců a státních zástupců, výše dalšího platu těchto osob za první pololetí roku 2004, a kterým se mění některé související zákony

Částka: 139 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 12. prosince 2003 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 6. listopadu 2003 Nabývá účinnosti: 12. prosince 2003
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 626/2004 Sb. s účinností od 1. ledna 2005

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

427

ZÁKON
ze dne 6. listopadu 2003,
kterým se pro rok 2004 stanoví mimořádné opatření při určování výše platu a některých
náhrad výdajů spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů, poslanců Evropského parlamentu,
soudců a státních zástupců, výše dalšího platu těchto osob za první pololetí roku 2004, a kterým se mění některé související zákony

        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

VÝŠE PLATOVÉ ZÁKLADNY PRO ROK 2004 A VÝŠE DALŠÍHO PLATU ZA PRVNÍ POLOLETÍ 2004


§ 1

 

        Pro určení platu a některých náhrad výdajů spojených s výkonem funkce

 

a)   poslance a senátora Parlamentu,

b)   člena vlády,

c)    prezidenta republiky,

d)   soudce Ústavního soudu,

e)   člena, viceprezidenta a prezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu,

f)    člena, místopředsedy a předsedy Rady pro rozhlasové a televizní vysílání,

g)   ředitele Bezpečnostní informační služby,

h)   soudce okresního, krajského a vrchního soudu, Nejvyššího soudu a Nejvyššího správního soudu,

i)     Veřejného ochránce práv a zástupce Veřejného ochránce práv,

j)     předsedy Komise pro cenné papíry a člena prezidia Komise pro cenné papíry,

k)    předsedy Úřadu pro ochranu osobních údajů a inspektora Úřadu pro ochranu osobních údajů,

l)     státního zástupce,

m)  ředitele Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových a zaměstnance Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových,

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - VÝŠE PLATOVÉ ZÁKLADNY PRO LÉTA 2004, 2005 A 2006 A VÝŠE DALŠÍCH PLATŮ ZA PRVNÍ A DRUHÉ POLOLETÍ LET 2004, 2005 A 2006
§ 1  
§ 2  
§ 3  
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců
§ 4  
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců
§ 5  
ČÁST ČTVRTÁ - ÚČINNOST
§ 6  
Zavřít
MENU