426/2003 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Částka: 139 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 12. prosince 2003 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 6. listopadu 2003 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2005 s výjimkou
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 234/2014 Sb. s účinností od 6. listopadu 2014

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

 

426

ZÁKON
ze dne 6. listopadu 2003,
kterým se mění zákon č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech
a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon),
ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

 

        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

 

ČÁST PRVNÍ

(Změna služebního zákona

Čl. I)

zrušena zákonem  č. 234/2014 Sb. (účinnost: 6. listopadu 2014)

 

 

ČÁST DRUHÁ

Změna zákona o finanční kontrole

Čl. II

        V § 32 odst.  4 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění zákona č. 123/2003 Sb., se číslo "2004" nahrazuje číslem  "2005".

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna služebního zákona
Čl. I  
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o finanční kontrole
Čl. II  
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona č. 131/2003 Sb., kterým se mění veterinární zákon
Čl. III  
ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona č. 274/2003 Sb., kterým se mění   některé zákony na úseku ochrany veřejného zdraví
Čl. IV  
ČÁST PÁTÁ - ÚČINNOST
Čl. V  
Zavřít
MENU