322/2003 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 107 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 30. září 2003 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 6. července 2003 Nabývá účinnosti: 1. října 2003 s výjimkou
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 242/2016 Sb. Pozbývá platnosti: 29. července 2016
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 281/2009 Sb. s účinností od 1. ledna 2011

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

Opraveno redakčním sdělením č. 120/2003 Sb.

 

322

ZÁKON
ze dne 6. července 2003,
kterým se mění zákon č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 13/1993 Sb.,
celní zákon, ve znění pozdějších předpisů

        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ
zrušena zákonem č. 237/2004 Sb.(účinnost: 01.05.2004)

článek II bodu 9  zrušen zákonem č. 237/2004 Sb.(účinnost: 23.04.2004)

 

ČÁST DRUHÁ
(Změna zákona o správě daní a poplatků

Čl. IV)


zrušena zákonem č. 281/2009 Sb.(účinnost: 1. ledna 2011)

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o dani z přidané hodnoty
Čl. I  
Čl. II - Přechodná ustanovení
Čl. III  
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o správě daní a poplatků
Čl. IV  
ČÁST TŘETÍ - Změna celního zákona
Čl. V  
ČÁST ČTVRTÁ - ÚČINNOST
Čl. VI  
Zavřít
MENU