279/2003 Sb.Zákon o výkonu zajištění majetku a věcí v trestním řízení a o změně některých zákonů

Částka: 093 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 28. srpna 2003 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 7. srpna 2003 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2004
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 55/2017 Sb. s účinností od 18. března 2017

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

279

 

ZÁKON

ze dne 7. srpna 2003
o výkonu zajištění majetku a věcí v trestním řízení a o změně některých zákonů

        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

 

ČÁST PRVNÍ

VÝKON ROZHODNUTÍ O ZAJIŠTĚNÍ MAJETKU A SPRÁVA ZAJIŠTĚNÉHO MAJETKU A VĚCÍ

 

HLAVA I

OBECNÁ USTANOVENÍ

 

§ 1

 

        (1)  Tento zákon stanoví postup při výkonu rozhodnutí o zajištění majetku nebo jeho určené části pro účely výkonu trestu, výkonu ochranného opatření zabrání části majetku nebo uspokojení nároku poškozeného v trestním řízení a při správě takového majetku, jakož i při správě věcí a náhradních hodnot vydaných, odňatých nebo jinak zajištěných v trestním řízení (dále jen „majetek“).

 

        (2)  Podle tohoto zákona se postupuje i při výkonu rozhodnutí o zajištění majetku vydaného v rámci mezinárodní justiční spolupráce ve věcech trestních pro účely uvedené v odstavci  1 a při správě majetku zajištěného podle zákona o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních.

 

        (3)  Podle tohoto zákona se nepostupuje při správě věcí, které orgán činný v trestním řízení převzal do úschovy za účelem provedení důkazu, nejde-li o věc, o jejímž prodeji bylo rozhodnuto podle § 80 trestního řádu.

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - VÝKON ZAJIŠTĚNÍ MAJETKU A VĚCÍ V TRESTNÍM ŘÍZENÍ
§ 1 - Obecná ustanovení
§ 2 - Opatření k výkonu rozhodnutí o zajištění majetku
§ 3  
§ 4  
§ 5 - Zjišťování majetku podléhajícího zajištění
§ 6 - Zjišťování movitých věcí
§ 7 - Zjišťování peněžní hotovosti, cenných papírů a jiných obdobných hodnot
§ 8 - Zjišťování nemovitostí
§ 9 - Správa zajištěného majetku
§ 10  
§ 11  
§ 12  
ČÁST DRUHÁ - Změna trestního řádu
§ 13  
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o soudních exekutorech
§ 14  
ČÁST ČTVRTÁ - Změna atomového zákona
§ 15  
ČÁST PÁTÁ - ÚČINNOST
§ 16  
Zavřít
MENU