253/2003 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 95/1999 Sb., o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby a o změně zákona č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 253/2001 Sb., a některé další zákony

Částka: 086 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 6. srpna 2003 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 22. července 2003 Nabývá účinnosti: 6. srpna 2003
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 503/2012 Sb. s účinností od 1. ledna 2013

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

253

 

ZÁKON

ze dne 22. července 2003,
kterým se mění zákon č. 95/1999 Sb., o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků
z vlastnictví státu na jiné osoby a o změně zákona č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky,
ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu
nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 253/2001 Sb., a některé další zákony

 

        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

 

ČÁST PRVNÍ

(Změna zákona č. 95/1999 Sb.

 

Čl. I)

 

zrušena zákonem č. 503/2012 Sb. (účinnost: 1. ledna 2013)

 

 

ČÁST DRUHÁ

(Změna zákona o Pozemkovém fondu
České republiky

 

Čl. IV)

 

zrušena zákonem č. 503/2012 Sb. (účinnost: 1. ledna 2013)

 

 

ČÁST TŘETÍ

Změna zákona č. 229/1991 Sb.

 

Čl. V


        Zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění zákona č. 42/1992 Sb., zákona č. 93/1992 Sb., zákona č. 39/1993 Sb., zákona č. 183/1993 Sb., zákona č. 131/1994 Sb., zákona č. 166/1995 Sb., zákona č. 29/1996 Sb., zákona č. 30/1996 Sb., zákona č. 139/2002 Sb. a zákona č. 320/2002 Sb., se mění takto:

 

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona č. 95/1999 Sb.
Čl. I  
Čl. II - Přechodné ustanovení
Čl. III  
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o Pozemkovém fondu České republiky
Čl. IV  
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona č. 229/1991 Sb.
Čl. V  
Čl. VI - Přechodné ustanovení
ČÁST ČTVRTÁ  
Čl. VII - Účinnost
Zavřít
MENU