221/2003 Sb.Zákon o dočasné ochraně cizinců

Částka: 079 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 31. července 2003 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 26. června 2003 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2004, s výjimkami
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 274/2021 Sb. s účinností od 2. srpna 2021

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

221

ZÁKON
ze dne 26. června 2003
o dočasné ochraně cizinců

        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

 

§ 1

 

Předmět úpravy

 

        (1 )  Tento zákon upravuje

 

a)   podmínky vstupu a pobytu cizince1) na území České republiky (dále jen "území") za účelem poskytnutí dočasné ochrany a jeho vycestování z území,

b)   řízení o udělení a odnětí oprávnění k pobytu za účelem poskytnutí dočasné ochrany na území (dále jen "oprávnění k pobytu za účelem dočasné ochrany"),

c)    právní status cizince, který žádá o udělení oprávnění k pobytu za účelem dočasné ochrany (dále jen "žadatel o poskytnutí dočasné ochrany"), a cizince, kterému bylo uděleno oprávnění k pobytu za účelem dočasné ochrany (dále jen "cizinec požívající dočasné ochrany"),

d)   působnost Ministerstva vnitra (dále jen "ministerstvo") a Policie České republiky (dále jen "policie") v této oblasti státní správy.

 

        (2)  Česká republika poskytne dočasnou ochranu cizincům z důvodu

 

a)   ozbrojeného konfliktu, občanské války nebo stálého násilí,

b)   živelní pohromy, nebo

c)    soustavného nebo hromadného porušování základních lidských práv a svobod, anebo soustavného nebo hromadného pronásledování z národnostních nebo náboženských důvodů.

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Vstup na území za účelem poskytnutí dočasné ochrany
§ 3  
§ 4 - Řízení o oprávnění k pobytu za účelem dočasné ochrany
§ 5  
§ 6 - Podání žádosti o poskytnutí dočasné ochrany
§ 7  
§ 8  
§ 9 - Důvody pro neudělení, odnětí a zánik oprávnění k pobytu za účelem dočasné ochrany
§ 10  
§ 11  
§ 12 - Společná ustanovení o řízeníZastavení řízení
§ 13 - Přerušení řízení
§ 14  
§ 15 - Doručování písemností
§ 16  
§ 17 - Přezkum rozhodnutí ve věci dočasné ochrany
§ 18 - Náklady řízení
§ 19 - Odměna a úhrada nákladů tlumočníka
§ 20 - Úřad Vysokého komisaře Organizace spojených národů pro uprchlíky
§ 21  
§ 22 - Právní status žadatele o poskytnutí dočasné ochrany
§ 23  
§ 24  
§ 25  
§ 26  
§ 27  
§ 28 - Zdravotní péče
§ 29 - Právní status cizince požívajícího dočasné ochrany
§ 30  
§ 31  
§ 32  
§ 33  
§ 34 - Průkazy a cizinecký pasPrůkaz žadatele o poskytnutí dočasné ochrany
§ 35 - Průkaz cizince požívajícího dočasné ochrany
§ 36  
§ 37  
§ 38 - Hlášení místa pobytu
§ 39  
§ 40 - Humanitární středisko
§ 41  
§ 42  
§ 43  
§ 44  
§ 45 - Příspěvek obci
§ 46 - Povinnost vycestovat a dobrovolný návrat
§ 47  
§ 48 - Dobrovolný návrat
§ 49 - Evidence
§ 50  
§ 51 - Sloučení rodiny
§ 52  
§ 53  
§ 54 - Předávání osobních údajů do jiných států
§ 55 - Přestupky
§ 56 - Společná a zmocňovací ustanoveníZpůsobilost k právním úkonům
§ 57  
§ 58  
§ 59  
§ 60 - Účinnost
Příloha č. 2 - vzor Průkazu žadatele o poskytnutí dočasné ochrany
Příloha č. 3 - vzor Průkazu cizince požívajícího dočasné ochrany
Zavřít
MENU