105/2003 Sb.Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Zbrašovské aragonitové jeskyně a stanovení bližších podmínek její ochrany

Částka: 043 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 11. dubna 2003 Autor předpisu: Ministerstvo životního prostředí
Přijato: 28. března 2003 Nabývá účinnosti: 11. dubna 2003
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 165/2005 Sb. s účinností od 1. května 2005

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

105

 

VYHLÁŠKA
ze dne 28. března 2003
o vyhlášení Národní přírodní památky Zbrašovské aragonitové jeskyně
a stanovení bližších podmínek její ochrany

 

        Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 79 odst.  3 písm.  b) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, (dále jen "zákon"):

§ 1


Vyhlášení Národní přírodní památky Zbrašovské aragonitové jeskyně

 

        (1)  Vyhlašuje se Národní přírodní památka Zbrašovské aragonitové jeskyně (dále jen "národní přírodní památka") a stanovují se bližší podmínky její ochrany.

 

        (2)  Předmětem ochrany je krasové území s komplexem Zbrašovských aragonitových jeskyní se všemi podzemními a povrchovými krasovými jevy, včetně výplně jeskyní, přírodních společenstev v jeskyních a přirozené hlubinné vývěry oxidu uhličitého.

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Vyhlášení Národní přírodní památky Zbrašovské aragonitové jeskyně
§ 2 - Vymezení národní přírodní památky
§ 3 - Bližší ochranné podmínky národní přírodní památky
§ 4 - Ochranné pásmo
§ 5 - Účinnost
Příloha č. 1 - Seznam souřadnic (S-JTSK) jednotlivých vrcholů geometrického obrazce, kterým jsou stanoveny hranice Národní přírodní památky Zbrašovské aragonitové jeskyně
Příloha č. 2 - NPP Zbrašovské aragonitové jeskyně
Zavřít
MENU