517/2002 Sb.Zákon, kterým se provádějí některá opatření v soustavě ústředních orgánů státní správy a mění některé zákony

Částka: 179 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 13. prosince 2002 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 14. listopadu 2002 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2003
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 127/2005 Sb. s účinností od 1. května 2005

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

517

 

ZÁKON

ze dne 14. listopadu 2002,

kterým se provádějí některá opatření v soustavě ústředních orgánů státní správy


a mění některé zákony

        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

ZMĚNY V SOUSTAVĚ ÚSTŘEDNÍCH ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY ČESKÉ
REPUBLIKY

 

§ 1


        (1)  Zřizuje se Ministerstvo informatiky, které je ústředním orgánem státní správy; jeho působnost stanoví zvláštní zákony.1)

 

        (2)  Zrušuje se Úřad pro veřejné informační systémy.

 

        (3)  Ministerstvo informatiky je účetní jednotkou.2)

 

 

ČÁST DRUHÁ

Změna zákona o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky

 

§ 2


        Zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění zákona č. 34/1970 Sb., zákona č. 147/1970 Sb., zákona č. 125/1973 Sb., zákona č. 25/1976 Sb., zákona č. 118/1983 Sb., zákona č. 60/1988 Sb., zákona č. 173/1989 Sb., zákonného opatření Předsednictva České národní rady č. 9/1990 Sb., zákona č. 93/1990 Sb., zákona č. 126/1990 Sb., zákona č. 203/1990 Sb., zákona č. 288/1990 Sb., zákonného opatření Předsednictva České národní rady č. 305/1990 Sb., zákona č. 575/1990 Sb., zákona č. 173/1991 Sb., zákona č. 283/1991 Sb., zákona č. 19/1992 Sb., zákona č. 23/1992 Sb., zákona č. 103/1992 Sb., zákona č. 167/1992 Sb., zákona č. 239/1992 Sb., zákonného opatření Předsednictva České národní rady č. 350/1992 Sb., zákona č. 358/1992 Sb., zákona č. 359/1992 Sb., zákona č. 474/1992 Sb., zákona č. 548/1992 Sb., zákona č. 21/1993 Sb., zákona č. 166/1993 Sb., zákona č. 285/1993 Sb., zákona č. 47/1994 Sb., zákona č. 89/1995 Sb., zákona č. 289/1995 Sb., zákona č. 135/1996 Sb., zákona č. 272/1996 Sb., zákona č. 152/1997 Sb., zákona č. 15/1998 Sb., zákona č. 148/1998 Sb., zákona č. 63/2000 Sb., zákona č. 130/2000 Sb., zákona č. 154/2000 Sb., zákona č. 204/2000 Sb., zákona č. 239/2000 Sb., zákona č. 257/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 365/2000 Sb., zákona č. 458/2000 Sb., zákona č. 256/2001 Sb., zákona č. 13/2002 Sb., zákona č. 47/2002 Sb. a zákona č. 219/2002 Sb., se mění takto:

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - ZMĚNY V SOUSTAVĚ ÚSTŘEDNÍCH ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY ČESKÉ REPUBLIKY
§ 1  
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky
§ 2  
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o informačních systémech veřejné správy
§ 3  
ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o zadávání veřejných zakázek
§ 4  
ČÁST PÁTÁ - Změna zákona o veřejných dražbách
§ 5  
ČÁST ŠESTÁ - Změna zákona o telekomunikacích
§ 6  
ČÁST SEDMÁ - Změna zákona o poštovních službách
§ 7  
ČÁST OSMÁ - Změna zákona o elektronickém podpisu
§ 8  
ČÁST DEVÁTÁ - Změna zákona o ochraně osobních údajů
§ 9  
ČÁST DESÁTÁ - PŘECHODNÁ USTANOVENÍ
§ 10  
ČÁST JEDENÁCTÁ - ÚČINNOST
§ 11  
Zavřít
MENU