410/2002 Sb.Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti dodatku kolektivní smlouvy vyššího stupně

Částka: 145 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 17. září 2002 Autor předpisu: Ministerstvo práce a sociálních věcí
Přijato: 5. září 2002 Nabývá účinnosti: 1. října 2002
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 217/2003 Sb. s účinností od 1. srpna 2003

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

 

410

VYHLÁŠKA
Ministerstva práce a sociálních věcí
ze dne 5. září 2002
o rozšíření závaznosti dodatku kolektivní smlouvy vyššího stupně

        Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle § 7 zákona č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání:

§ 1

        Dodatek č. 1 uzavřený dne 29. dubna 20021) kolektivní smlouvy vyššího stupně uzavřené dne 5. února 2001 mezi Odborovým svazem Stavba České republiky a Svazem podnikatelů ve stavebnictví v České republice2) je závazný ode dne účinnosti této vyhlášky též pro zaměstnavatele uvedené v příloze.

 

§ 2

        Tato vyhláška nabývá účinnosti prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po dni vyhlášení.

. . .

Obsah předpisu:
§ 1  
§ 2  
Příloha - Rozšíření závaznosti dodatku kolektivní smlouvy vyššího stupně pro další zaměstanavatele
Zavřít
MENU