388/2002 Sb.Vyhláška Ministerstva vnitra o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem a správních obvodů obcí s rozšířenou působností

Částka: 138 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 30. srpna 2002 Autor předpisu: Ministerstvo vnitra
Přijato: 15. srpna 2002 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2003
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 51/2020 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2021
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 388/2004 Sb. s účinností od 1. července 2004

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

388

VYHLÁŠKA
Ministerstva vnitra
ze dne 15. srpna 2002

 

o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem
a správních obvodů obcí s rozšířenou působností        Ministerstvo vnitra stanoví podle § 3 zákona č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností:

ČÁST PRVNÍ

 

SPRÁVNÍ OBVODY OBCÍ S POVĚŘENÝM OBECNÍM ÚŘADEM

 

§ 1 až 13
Příloha PDF (615 kB)

 Body č.1 – 29 vyhlášky č. 388/2004 Sb. znějí:

1.  V § 2 ve správním obvodu obce s pověřeným obecním úřadem Ivančice se za slovo "Pravlov," vkládá slovo "Senorady,".

        2.  V § 2 se slova "TIŠNOV je vymezen územím obcí Běleč, Braníškov, Brumov, Březina, Bukovice, Deblín, Drásov, Heroltice, Hluboké Dvory, Hradčany, Lažánky, Lomnice, Lomnička, Malhostovice, Maršov, Nelepeč-Žernůvka, Ochoz u Tišnova, Osiky, Předklášteří, Rašov, Rohozec, Sentice, Skalička, Strhaře, Svatoslav, Synalov, Šerkovice, Štěpánovice, Tišnov, Unín, Úsuší, Vohančice, Všechovice, Zhoř, Železné," nahrazují slovy "TIŠNOV je vymezen územím obcí Běleč, Borač, Borovník, Braníškov, Brumov, Březina, Bukovice, Černvír, Deblín, Dolní Loučky, Doubravník, Drahonín, Drásov, Heroltice, Hluboké Dvory, Horní Loučky, Hradčany, Kaly, Katov, Křižínkov, Kuřimská Nová Ves, Kuřimské Jestřabí, Lažánky, Lomnice, Lomnička, Lubné, Malhostovice, Maršov, Nedvědice, Nelepeč-Žernůvka, Níhov, Ochoz u Tišnova, Olší, Osiky, Pernštejnské Jestřabí, Předklášteří, Rašov, Rohozec, Rojetín, Řikonín, Sentice, Skalička, Skryje, Strhaře, Svatoslav, Synalov, Šerkovice, Štěpánovice, Tišnov, Tišnovská Nová Ves, Újezd u Tišnova, Unín, Úsuší, Vohančice, Vratislávka, Všechovice, Zhoř, Žďárec, Železné,".

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - SPRÁVNÍ OBVODY OBCÍ S POVĚŘENÝM OBECNÍM ÚŘADEM § 1 až 13
ČÁST DRUHÁ - SPRÁVNÍ OBVODY OBCÍ S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ § 14 až 26
ČÁST TŘETÍ - ZRUŠOVACÍ USTANOVENÍ
ČÁST ČTVRTÁ - ÚČINNOST
Zavřít
MENU