373/2002 Sb.Rozhodnutí předsedy vlády o vyhlášení nouzového stavu pro území hlavního města Prahy, Středočeského kraje, Jihočeského kraje, Plzeňského kraje a Karlovarského kraje z důvodu značného rozsahu ohrožení životů, zdraví a majetku v důsledku rozsáhlých povodní na dobu od 18.00 hodin dne 12. srpna 2002 do 24 hodin dne 22. srpna 2002

Částka: 131 Druh předpisu: Rozhodnutí
Rozeslána dne: 13. srpna 2002 Autor předpisu: Předseda vlády
Přijato: 12. srpna 2002 Nabývá účinnosti: 12. srpna 2002 v 18.00 hodin
Platnost předpisu: Ne Pozbývá platnosti: 22. srpna 2002 v 24.00 hodin
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 385/2002 Sb. s účinností od 21. srpna 2002

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

 

373

ROZHODNUTÍ
PŘEDSEDY VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 12. srpna 2002

        V souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky,

vyhlašuji

pro území hlavního města Prahy, Středočeského kraje, Jihočeského kraje, Plzeňského kraje a Karlovarského kraje z důvodu značného rozsahu ohrožení životů, zdraví a majetku v důsledku rozsáhlých povodní

NOUZOVÝ STAV

 

na dobu od 18.00 hodin dne 12. srpna 2002 do 24 hodin dne 22. srpna 2002.

I.

        Pro řešení vzniklé krizové situace nařizuji

        1.  krizová opatření

       a) evakuaci ohrožených osob z postiženého a ohroženého území,
       b) zákaz vstupu, pobytu a pohybu osob na postiženém území a na území, z něhož byla provedena evakuace, s výjimkou osob provádějících záchranné a likvidační práce podle pokynů příslušného krizového štábu,
       c) pracovní výpomoc a povinnost poskytnout věcné prostředky k řešení krizové situace,
       d) provádění stavebních prací, terénních úprav a odstraňování staveb, je-li to v souvislosti s vývojem krizové situace nezbytné pro zmírnění nebo odvrácení veřejného ohrožení,
       e) povinné hlášení přechodné změny pobytu osob ve smyslu ustanovení § 6 odst. 2 písm. a) zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon),

. . .

Zavřít
MENU