351/2002 Sb.Nařízení vlády, kterým se stanoví závazné emisní stropy pro některé látky znečišťující ovzduší a způsob přípravy a provádění emisních inventur a emisních projekcí

Částka: 127 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 14. srpna 2002 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 3. července 2002 Nabývá účinnosti: 14. srpna 2002
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 201/2012 Sb. Pozbývá platnosti: 1. září 2012
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 417/2003 Sb. s účinností od 10. prosince 2003

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Zavřít
MENU