314/2002 Sb.Zákon o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem

Částka: 114 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 12. července 2002 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 13. června 2002 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2003, s výjimkou
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 51/2020 Sb. s účinností od 1. ledna 2021

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

314

ZÁKON
ze dne 13. června 2002

o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

§ 1


        Obce s  pověřeným obecním úřadem1) jsou stanoveny v příloze k tomuto zákonu.

 

§ 2


zrušen
zákonem č. 51/2020 Sb. (účinnost: 1. ledna 2021)

 

§ 3

 

        Ministerstvo vnitra stanoví vyhláškou správní obvody obcí s pověřeným obecním úřadem výčtem území obcí.

 

§ 4


zrušen
zákonem č. 51/2020 Sb. (účinnost: 1. ledna 2021)

 

§ 5


        Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2003, s výjimkou ustanovení § 4, které nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

. . .

Obsah předpisu:
§ 1  
§ 2  
§ 3  
§ 4  
§ 5  
Příloha č. 1 - Obce s pověřeným obecním úřadem
Příloha č. 2 - Obce s rozšířenou působností
Zavřít
MENU