314/2002 Sb.Zákon o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem

Částka: 114 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 12. července 2002 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 13. června 2002 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2003, s výjimkou
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 387/2004 Sb. s účinností od 1. července 2004

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

314

ZÁKON
ze dne 13. června 2002

o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

§ 1


        Obce s  pověřeným obecním úřadem1) jsou stanoveny v příloze č. 1 k tomuto zákonu.

 

§ 2


        (1)  Obce s  rozšířenou působností2) jsou stanoveny v  příloze č. 2 k tomuto zákonu.

 

        (2)  Obce Černošice a Brandýs nad Labem-Stará Boleslav zřídí pracoviště obecního úřadu v  hlavním městě Praze. Obec Nýřany zřídí pracoviště obecního úřadu v Plzni. Obec Šlapanice zřídí pracoviště obecního úřadu v Brně.

 

§ 3


        Ministerstvo vnitra stanoví vyhláškou

 

       a) správní obvody obcí s pověřeným obecním úřadem,
       b) správní obvody obcí s rozšířenou působností.

§ 4


        (1)  Obcím podle § 2 přísluší finanční příspěvek3) určený na úhradu nákladů spojených se zabezpečením přípravy pro výkon státní správy v celkovém objemu 1,2 mld. Kč pro rok 2002 a v celkovém objemu 1,4 mld. Kč pro rok 2003.

. . .

Obsah předpisu:
§ 1  
§ 2  
§ 3  
§ 4  
§ 5  
Příloha č. 1 - Obce s pověřeným obecním úřadem
Příloha č. 2 - Obce s rozšířenou působností
Zavřít
MENU