289/2002 Sb.Nařízení vlády, kterým se stanoví rozsah a způsob poskytování údajů do Informačního systému o platech

Částka: 105 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 28. června 2002 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 29. května 2002 Nabývá účinnosti: 1. července 2002
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 332/2014 Sb. Pozbývá platnosti: 1. července 2015
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 514/2004 Sb. s účinností od 1. října 2004

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Zavřít
MENU