266/2002 Sb.Nařízení vlády, kterým se stanoví preferenční sazby cla pro dovoz některých zemědělských a potravinářských výrobků pocházejících z Evropské unie

Částka: 098 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 28. června 2002 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 12. června 2002 Nabývá účinnosti: 1. července 2002
Platnost předpisu: Ne Pozbývá platnosti: 30. dubna 2003
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 117/2003 Sb. s účinností od 28. dubna 2003

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

266

NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 12. června 2002,
kterým se stanoví preferenční sazby cla pro dovoz některých zemědělských
a potravinářských výrobků pocházejících z Evropské unie

        Vláda nařizuje podle § 56 odst.  2 a § 57 odst.  1 písm.  f) zákona č. 13/1993 Sb., celní zákon:

§ 1


        Ze zboží uvedeného v příloze k tomuto nařízení, pocházejícího z Evropské unie, se uplatňuje clo podle preferenčních celních sazeb a v rámci celních kvót stanovených pro období od 1. července do 31. prosince 2002 a od 1. ledna do 30. června 2003 v příloze k tomuto nařízení. Pokud nebude celní kvóta, stanovená pro období končící 31. prosince 2002, vyčerpána, zvyšuje nevyčerpané množství celní kvótu stanovenou pro následující období.

. . .

Obsah předpisu:
§ 1  
§ 2  
§ 3  
§ 4  
§ 5  
§ 6  
Příloha - Zboží, u něhož se uplatňuje preferenční celní sazba, a výše celních kvót
Zavřít
MENU