229/2002 Sb.Zákon o finančním arbitrovi

Částka: 087 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 4. června 2002 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 9. května 2002 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2003
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 462/2023 Sb. s účinností od 1. ledna 2024

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

229

ZÁKON
ze dne 9. května 2002
o finančním arbitrovi

        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

 

Úvodní ustanovení

 

§ 1

 

        (1)  K rozhodování sporu spadajícího jinak do pravomoci českých soudů je příslušný též finanční arbitr (dále jen „arbitr“), jedná-li se o spor mezi spotřebitelem a

 

a)   poskytovatelem platebních služeb při nabízení a poskytování platebních služeb,

b)   vydavatelem elektronických peněz při vydávání a zpětné výměně elektronických peněz,

c)   věřitelem nebo zprostředkovatelem při nabízení, poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru nebo jiného úvěru, zápůjčky, či obdobné finanční služby,

d)   osobou obhospodařující nebo provádějící administraci fondu kolektivního investování nebo nabízející investice do fondu kolektivního investování nebo srovnatelného zahraničního investičního fondu při obhospodařování nebo provádění administrace fondu kolektivního investování nebo nabízení investic do fondu kolektivního investování nebo srovnatelného zahraničního investičního fondu,

e)   pojistitelem nebo pojišťovacím zprostředkovatelem při distribuci životního pojištění nebo při výkonu práv a plnění povinností ze životního pojištění,

f)    osobou provozující směnárenskou činnost při provádění směnárenského obchodu,

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Úvodní ustanovení
§ 2  
§ 3  
§ 4 - Arbitr a jeho zástupce
§ 5  
§ 6  
§ 7  
§ 8 - Řízení před arbitrem
§ 9  
§ 10  
§ 11  
§ 12 - Zásady řízení
§ 13 - Jednací jazyk
§ 14 - Zastavení řízení
§ 15 - Nález
§ 16 - Námitky
§ 17 - Právní moc a vykonatelnost nálezu
§ 18 - Náklady řízení
§ 19 - Informační povinnost institucí
§ 20 - Mezinárodní spolupráce
§ 21 - Informační povinnost arbitra
§ 22 - Povinnost mlčenlivosti
§ 23 - Pokuty
§ 24 - Řízení
§ 25  
§ 26 - Účinnost
Zavřít
MENU