229/2002 Sb.Zákon o finančním arbitrovi

Částka: 087 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 4. června 2002 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 9. května 2002 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2003
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 180/2011 Sb. s účinností od 1. července 2011

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

229

ZÁKON
ze dne 9. května 2002
o finančním arbitrovi

        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

 

Úvodní ustanovení

 

§ 1

 

        K rozhodování sporů mezi

 

a)   poskytovateli platebních služeb a uživateli platebních služeb při poskytování platebních služeb,

b)   vydavateli elektronických peněz a držiteli elektronických peněz při vydávání a zpětné výměně elektronických peněz,

c)    věřiteli nebo zprostředkovateli a spotřebiteli při nabízení, poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru1),

d)   investičními fondy, investičními společnostmi nebo zahraničními investičními společnostmi a spotřebiteli ze standardních fondů kolektivního investování a speciálních fondů kolektivního investování, které shromažďují peněžní prostředky od veřejnosti,

pokud je jinak k rozhodnutí tohoto sporu dána pravomoc českého soudu, je příslušný též finanční arbitr (dále jen „arbitr“). Sjednání rozhodčí smlouvy nevylučuje pravomoc arbitra. Arbitr usiluje zejména o smírné vyřešení sporu.

 

§ 1a

 

        (1)  Úkoly spojené s odborným, organizačním a technickým zabezpečením činnosti arbitra plní Kancelář finančního arbitra, která je organizační složkou státu, účetní jednotkou a jejíž příjmy a výdaje jsou součástí rozpočtové kapitoly Ministerstva financí.

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Úvodní ustanovení
§ 2  
§ 3  
§ 4 - Arbitr a jeho zástupce
§ 5  
§ 6  
§ 7  
§ 8 - Řízení před arbitrem
§ 9  
§ 10  
§ 11  
§ 12 - Zásady řízení
§ 13 - Jednací jazyk
§ 14 - Zastavení řízení
§ 15 - Nález
§ 16 - Námitky
§ 17 - Právní moc a vykonatelnost nálezu
§ 18 - Náklady řízení
§ 19 - Informační povinnost institucí
§ 20 - Mezinárodní spolupráce
§ 21 - Informační povinnost arbitra
§ 22 - Povinnost mlčenlivosti
§ 23 - Pokuty
§ 24 - Řízení
§ 25  
§ 26 - Účinnost
Zavřít
MENU