215/2002 Sb.Zákon o státním dluhopisovém programu k získání finančních prostředků na poskytnutí návratné finanční výpomoci ze státního rozpočtu ke krytí výplaty náhrad ze Zajišťovacího fondu družstevních záložen

Částka: 083 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 27. května 2002 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 2. května 2002 Nabývá účinnosti: 27. května 2002
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 177/2003 Sb. s účinností od 12. června 2003

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

 

215

ZÁKON
ze dne 2. května 2002
o státním dluhopisovém programu k získání finančních prostředků na poskytnutí
návratné finanční výpomoci ze státního rozpočtu ke krytí výplaty náhrad
ze Zajišťovacího fondu družstevních záložen

        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

§ 1

 

Státní dluhopisový program

        (1)  Účelem státního dluhopisového programu je získání finančních prostředků na poskytnutí návratné finanční výpomoci ze státního rozpočtu ke krytí výplaty náhrad ze Zajišťovacího fondu družstevních záložen.

        (2)  Rozsah tohoto státního dluhopisového programu je 2 000 000 000.

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Státní dluhopisový program
§ 2 - Účinnost
Zavřít
MENU