146/2002 Sb.Zákon o Státní zemědělské a potravinářské inspekci a o změně některých souvisejících zákonů

Částka: 061 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 17. dubna 2002 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 20. března 2002 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2003, s výjimkami
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 167/2023 Sb. s účinností od 1. července 2023

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

146

 

ZÁKON
ze dne 20. března 2002
o Státní zemědělské a potravinářské inspekci a o změně některých souvisejících zákonů

 

 

        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

 

ČÁST PRVNÍ

STÁTNÍ ZEMĚDĚLSKÁ A POTRAVINÁŘSKÁ INSPEKCE

 

§ 1


        (1)  Účelem zákona je zřízení Státní zemědělské a potravinářské inspekce (dále jen "inspekce"), která je správním úřadem podřízeným Ministerstvu zemědělství (dále jen "ministerstvo"), a stanovit její působnost pro výkon státního dozoru.

 

        (2)  Zřizuje se inspekce, kterou tvoří ústřední inspektorát a jemu podřízené inspektoráty mající územní působnost pro tyto kraje (dále jen "inspektoráty") a toto sídlo:

 

a)   Středočeský a Hlavní město Prahu se sídlem v Praze,

b)   Jihočeský a Vysočina se sídlem v Táboře,

c)    Plzeňský a Karlovarský se sídlem v Plzni,

d)   Ústecký a Liberecký se sídlem v Ústí nad Labem,

e)   Královéhradecký a Pardubický se sídlem v Hradci Králové,

f)    Jihomoravský a Zlínský se sídlem v Brně,                                                                   

g)   Olomoucký a Moravskoslezský se sídlem v Olomouci.

 

        (3)  Inspekce je organizační složkou státu,1) je účetní jednotkou.2)

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - STÁTNÍ ZEMĚDĚLSKÁ A POTRAVINÁŘSKÁ INSPEKCE
§ 1  
§ 2  
§ 3  
§ 4  
§ 5  
§ 6  
§ 7  
§ 8 - Osvědčení vydávané inspektorátem
§ 9  
§ 10 - Povinnosti výrobce, dovozce a osoby uvádějící do oběhu saponátové nebo mydlářské výrobky
§ 11 - Sankce
§ 12  
§ 13  
§ 14 - Zmocnění
§ 15  
§ 16  
§ 17  
§ 18  
§ 19  
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o správních poplatcích
§ 20  
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů
§ 21  
ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona č. 145/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 63/1986 Sb., o České zemědělské a potravinářské inspekci, ve znění zákona č. 110/1997 Sb.
§ 22  
ČÁST PÁTÁ - Změna zákona č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků a o změně některých zákonů (zákon o obecné bezpečnosti výrobků)
§ 23  
ČÁST ŠESTÁ - ÚČINNOST
§ 24  
Zavřít
MENU