62/2002 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 029 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 22. února 2002 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 29. ledna 2002 Nabývá účinnosti: 1. dubna 2002
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 250/2016 Sb. s účinností od 1. července 2017

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

62

 

ZÁKON
ze dne 29. ledna 2002,
kterým se mění zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů

        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

(Změna zákona o přestupcích

 

Čl. I)

 

zrušena zákonem č. 250/2016 Sb. (účinnost: 1. července 2017)

 

 

ČÁST DRUHÁ

Změna zákona o provozu na pozemních
komunikacích

 

        Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 60/2001 Sb., se mění takto:

 

        1.  V § 67 se na konci odstavce 4 doplňuje tato věta: "O odstranění vozidla, které neoprávněně stojí na parkovišti vyhrazeném pro vozidlo označené znakem O 1, rozhoduje policista; vozidlo se odstraní na náklad jeho provozovatele.".

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o přestupcích
Čl. I  
Čl. II - Přechodná ustanovení
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o provozu na pozemních komunikacích
ČÁST TŘETÍ - ZMOCNĚNÍ K VYHLÁŠENÍ ÚPLNÉHO ZNĚNÍ ZÁKONA
ČÁST ČTVRTÁ - ÚČINNOST
Zavřít
MENU