19/2002 Sb.Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se stanoví způsob organizace krátkodobého trhu s elektřinou

Částka: 008 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 18. ledna 2002 Autor předpisu: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Přijato: 20. prosince 2001 Nabývá účinnosti: 18. ledna 2002
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 541/2005 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2006
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 431/2004 Sb. s účinností od 23. července 2004

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Zavřít
MENU