18/2002 Sb.Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu o podmínkách připojení a dopravy elektřiny v elektrizační soustavě

Částka: 008 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 18. ledna 2002 Autor předpisu: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Přijato: 20. prosince 2001 Nabývá účinnosti: 18. ledna 2002
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 51/2006 Sb. Pozbývá platnosti: 1. března 2006
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 300/2003 Sb. s účinností od 1. října 2003

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

18

VYHLÁŠKA
Ministerstva průmyslu a obchodu
ze dne 20. prosince 2001
o podmínkách připojení a dopravy elektřiny v elektrizační soustavě

        Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle § 98 odst.  7 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů, (dále jen "zákon") k provedení § 23 odst.  1 písm.  a) se zřetelem k § 23 odst.  2 písm.  i), § 28 odst.  2 písm.  i), § 51 odst.  2 a § 52 odst.  2 zákona:

 

§ 1


Předmět úpravy


        Tato vyhláška stanoví podmínky připojení a dopravy elektřiny v elektrizační soustavě pro oprávněného zákazníka, obchodníka s elektřinou, výrobce, provozovatele přenosové soustavy a provozovatele distribučních soustav, způsob stanovení podílu na oprávněných nákladech provozovatele přenosové soustavy spojených s připojením k přenosové soustavě nebo způsob stanovení podílu na oprávněných nákladech provozovatele distribuční soustavy spojených s připojením k distribuční soustavě, způsob výpočtu náhrady škody vzniklé neoprávněným odběrem elektřiny z elektrizační soustavy a způsob výpočtu náhrady škody vzniklé neoprávněnou dodávkou elektřiny do elektrizační soustavy.

 

§ 2

 

Žádost o připojení zařízení k přenosové soustavě

 

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Žádost o připojení zařízení k přenosové soustavě
§ 3 - Žádost o připojení zařízení k distribuční soustavě
§ 4 - Vyjádření k žádosti o připojení zařízení k přenosové soustavě nebo k distribuční soustavě
§ 5 - Připojení zařízení k přenosové nebo k distribuční soustavě
§ 6 - Podíl žadatele o připojení
§ 7 - Poskytnutí přenosu nebo distribuce elektřiny
§ 8 - Úhrada škody při neoprávněném odběru elektřiny a při neoprávněné dodávce elektřiny
§ 9 - Účinnost
Zavřít
MENU