15/2002 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 238/1992 Sb., o některých opatřeních souvisejících s ochranou veřejného zájmu a o neslučitelnosti některých funkcí (zákon o střetu zájmů), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Částka: 007 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 16. ledna 2002 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 18. prosince 2001 Nabývá účinnosti: 1. dubna 2002
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 159/2006 Sb. s účinností od 1. ledna 2007

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

15

ZÁKON
ze dne 18. prosince 2001,
kterým se mění zákon č. 238/1992 Sb., o některých opatřeních souvisejících s ochranou veřejného zájmu
a o neslučitelnosti některých funkcí (zákon o střetu zájmů), ve znění pozdějších předpisů,
a některé další zákony

        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

(Změna zákona o střetu zájmů

Čl. I)

 

zrušena zákonem č. 156/2006 Sb. (účinnost: 1. ledna 2007)

 

 

ČÁST DRUHÁ

(Změna zákona o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky)

 

zrušena zákonem č. 179/2005 Sb. (účinnost: 1. ledna 2006)

 

 

ČÁST TŘETÍ

Změna zákona o Pozemkovém fondu
České republiky

 

Čl. III


        Zákon č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění zákona č. 546/1992 Sb., zákona č. 161/1997 Sb., zákona č. 269/1998 Sb., zákona č. 95/1999 Sb., zákona č. 144/1999 Sb., nálezu Ústavního soudu č. 3/2000 Sb., zákona č. 66/2000 Sb., zákona č. 308/2000 Sb. a zákona č. 313/2001 Sb., se mění takto:

 

        1.  V § 13 se na konci doplňují tyto věty: "Členové presidia nebo rady nesmějí pobírat odměnu od obchodní společnosti nebo družstva, do jejichž orgánů byli delegováni Pozemkovým fondem. Tato odměna nesmí být poskytnuta ani po zániku funkce v presidiu a radě Pozemkového fondu.".

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o střetu zájmů
Čl. I  
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky
Čl. II  
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o Pozemkovém fondu České republiky
Čl. III  
ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o České konsolidační agentuře
Čl. IV  
ČÁST PÁTÁ - Změna obchodního zákoníku
Čl. V  
ČÁST ŠESTÁ - ÚČINNOST
Čl. VI  
Zavřít
MENU